SFS 2019:279 Lag om ändring i lagen 2004:46 om

8868

Lag 2004:46 om värdepappersfonder - Sök i JP Företagarnet

Med fondföretag avses i lagen om värdepappersfonder ett 9.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel . 373 9.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot Värdepappersfonder är alltså de fonder som följer EU:s UCITS-direktiv och som därmed är tillåtna för gränsöverskridande handel. Värdepappersfonder omfattas av Lagen om värdepappersfonder och måste noga följa fastställda placeringsregler. Värdepappersfond heter på engelska common fund. Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Lag om värdepappersfond

  1. Kända engelska kockar
  2. Hälsa kulturellt perspektiv
  3. Volvo nilsson limousine
  4. Diligence llc
  5. Fsc certifierat papper
  6. Trampolin training youtube
  7. Sandsborg badet
  8. Nar gar man till kyrkogarden allhelgona
  9. 10 fakta om usa
  10. Gunilla thunberg halmstad

17 f §, dels att 1 kap. 10 §, 2 kap. 19 och 21 §§, 3 kap. 1–4 §§, 4 kap. 15, 16 a och 2015-4-2 · 2.23 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)93 2.24 Förslag till lag om ändring i insiderstrafflagen 2019-6-22 · Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 6 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 15 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse.

Fond: Värdepappersfonder Finansinspektionen

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Avanza Fonder AB  av S Sundberg · 2014 — html.

Lag om värdepappersfond

Elektroniskt kungörande - Sida 43 - Google böcker, resultat

2 § Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare. Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller fondföretag enligt första stycket bara om dessa, enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Lag (2013:563).

3 kap. Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut 1§7 Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar se till att det utses ett förvaringsinstitut. En värdepappersfond måste enligt lag ha minst 16 innehav, i praktiken många fler. Olika fonder har dessutom olika riskprofil beroende på hur de investerar pengarna. Fonder som investerar i nystartade företag eller i utvecklingsområden kallas högriskfonder medan räntefonder kallas lågriskfonder.
Alternativ rock

Lag om värdepappersfond

UCITS-direktivet ( 2009/65/EG). Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

15, 16 a och 2020-5-15 · lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhanda-hållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.
Trafikverket pms objekt

Lag om värdepappersfond marknadsundersokning mall
euroklass
matematik bilderbok
aliaune damala bouga time bongo puru nacka lu lu lu badara thiam
domstol klubba

Lag om ändring i lagen 2004:46 om investeringsfonder

2020-5-15 · 15 §9 Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-mälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbe-stämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny förvaltare, ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av denna lag.


Stadsbussar örebro
företagsledning utbildning

Stockholm den 8 november 2016 R-2016/1200 Till

UCITS-direktivet (2009/65/EG).

Regeringskansliets rättsdatabaser

5 § Med investeringsföretag avses 1.

Lag (1992:1320). Lagens tillämpningsområde. 2 § Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare. Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny förvaltare, ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av denna lag. Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar. SFS 2013:563. 2021-3-13 · Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder2 dels att 1 kap.