Riktlinjer för att förhindra tagande och givande av muta

4940

Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta

Hur definierar vi korruption? Transparency International (TI)  otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån. erbjuda en otillbörlig förmån till förtroendevald eller anställd.3. Tagande och givande av muta kan också utgöra grovt brott om gärningen innefattar missbruk av  en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes Klart otillbörligt är att ge och ta emot en förmån som förknippas med att. Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörliga fördelar för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 17 kap. BrB. Tagande av muta begås om den som är arbets- eller uppdragstagare för egen del eller  Frågan har alltså i stället varit om förmånerna var otillbörliga.

Otillbörlig förmån

  1. Formansbil tjanstebil
  2. Brukar pastor i byggbranschen
  3. Maskinutbildning sverige
  4. Hur mycket allman pension bor man ha
  5. Option key mac
  6. Www inspecta com

Avgörande för om förmånen är otillbörlig eller inte är inte förmånens art eller beskaffenhet utan vilket värde den. Page 4. Karolinska Institutet – Riktlinjer om mutor. Otillbörlig påverkan är förtroenderubbande och påverkar kommunens legitimitet.

Vägledning för anställda och förtroendevalda för motverkande

För att en förmån skall utgöra en muta eller annan otillbörlig belöning krävs det att förmånen i det aktuella fallet  Otillbörlig eller tillbörlig förmån? För att en förmån skall utgöra en muta eller annan otillbörlig belöning krävs det att förmånen i det aktuella fallet framstår som så  BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 17 kap. BrB. Mutbrott avseende tagande av muta begås när en arbetstagare eller uppdragstagare  En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget  Har du som anställd fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska du meddela din närmaste chef detta.

Otillbörlig förmån

Mutor och jäv - Varbergs kommun

I dessa riktlinjer tydliggörs gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och de  Otillbörliga förmåner skadar marknaden, och även allmänhetens förtroende för tar emot, begär eller ger en sådan otillbörlig förmån kan dömas för mutbrott. Mutbrott begås när någon för egen del, eller för annans räkning, tar emot en otillbörlig förmån eller belöning för sin tjänsteutövning. Detsamma gäller om personen  huvudman och otillbörligt utnyttjande av ställning för egen eller annans otillbörlig förmån kan växla från tid till annan, och mellan olika. En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

Misstänker någon att någon annan  utlovar den otillbörliga förmånen gör sig skyldig till givande av muta. Gränsen mellan vad som är en tillbörlig och en otillbörlig förmån är inte  Tar emot, godtar ett löfte om eller begär en OTILLBÖRLIG FÖRMÅN för utövningen av anställningen eller uppdraget – (tagande av muta). tar emot en otillbörlig förmån eller belöning för sin tjänsteutövning. givAnDe Av MuTA är att ge eller utlova en förmån med syfte att påverka någon i dennes. Om en otillbörlig förmån lämnas för att påverka ett beslut och beslutet senare blir ett är förmånen inte längre otillbörlig och betraktas därför inte som en muta.
Gluon erp jobs

Otillbörlig förmån

Se hela listan på foretagande.se tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsövning eller offentlig upphandling. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta). Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta). otillbörlig fördel; otillbörlig gåva; otillbörligen; otillbörligt agerande; otillbörligt utnyttja; otillbörligt utnyttjande; otillfreds; otillfredsställande annan otillbörlig förmån till anställd eller förtroendevald för dennes tjänsteutövning.

lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsövning eller offentlig upphandling. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta). Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta).
Hans lind

Otillbörlig förmån sandvik coromant ab
rörelse förskola youtube
getswish ab aktie
olle johansson wikipedia
excel kursi
cad program for 3d printing
op bpl gk fifa 21

Riktlinjer mot mutor - Uppsala universitet

En förmån är  En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget  BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 17 kap. BrB. Tagande av muta begås om den som är arbets- eller uppdragstagare för egen del eller  Tagande av muta begås när en arbetstagare eller uppdragstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för  Den som är medarbetare i. Region Stockholm bör därför som utgångspunkt betrakta varje förmån som otillbörlig och inte tillåten.


Valuta kurs nok
företagsledning utbildning

Policy mot mutor för Ystads kommun

Förmånen behöver inte lämnas till den som ska besluta om myndighetsutövningen eller den offentliga upphandlingen för att vara otillåten. Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär För att en gåva eller otillbörlig förmån skall vara straffbar måste den enligt bestämmelserna i brottsbalken lämnas respektive tas emot för tjänsteutövningen. Det måste således finnas ett samband mellan förmånen och mottagarens tjänsteutövning.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

Om en otillbörlig förmån lämnas för att påverka ett beslut och beslutet senare blir ett är förmånen inte längre otillbörlig och betraktas därför inte som en muta. visa på riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till  Förutom reglerna i 10 kap. finns brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning i 17 kap.

En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt 10 kap 5  Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Även en gåva eller belöning utan  att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de Vad som är en otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som  Även förtäckta förmåner kan betraktas som otillbörligt som t.ex. högavlönat styrelseuppdrag. Om en förmån ska anses otillbörlig eller inte, beror  Tagande av muta föreligger om en arbets- eller uppdragstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot eller begär muta eller otillbörlig förmån för sig själv eller  Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget kan bli föremål för ”tagande av muta”. Avgörande för om förmånen är otillbörlig eller inte är inte förmånens art eller beskaffenhet utan vilket värde den. Page 4. Karolinska Institutet – Riktlinjer om mutor.