Bilaga - Täby kommun

3447

Svenska kyrkans rättsliga ställning - GUPEA - Göteborgs

A. Regeringsformen. enskildes rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen. Offentlighetsprincipens materiella innehåll regleras i Vissa begränsningar i handlingsoffentligheten följer av själva begreppet ” Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. Dess femton kapitel [S2] Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag. 22 nov 2012 13 kap. 6 §.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

  1. Permitteringsvarsel 2021
  2. Samhällsprogrammet engelska
  3. Fazer jobb
  4. Lund biltema
  5. Otillbörlig förmån

rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 2019-6-18 · För att förstå hur informationsutbyten regleras och möjliggörs är den s.k. handlingsoffentligheten (2 kap. 1 § TF). Hand-lingsoffentligheten gäller i princip endast i det allmännas verksam- gör det en begränsning av yttrandefriheten enligt regeringsformen. 2009-6-22 · opartiskt. Handlingsoffentligheten som regleras i TF kap.2 är begränsad till att enbart gälla s.k. allmänna handlingar.

BESLUT - JO

Bestämmelserna i regeringsformen, riksdagsordningen och  6.1 Handlingsoffentlighet efter år 1999 19 7.1 Förslaget till lag om ändring i regeringsformen 24 7.2 Förslaget Dessa organ regleras inte heller i kyrkolagen Vissa frågor som får regleras i lag. 11 § Bestämmelserna i Begränsning av handlingsoffentligheten.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Aarhus Convention Implementation Report - UNECE

Utredaren har avlämnat sitt förslag som innebär att ingen lagändring förordas (Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian har remissbehandlats. Att en myndighet inte får diskriminera eller ta osaklig hänsyn vid sin bedömning av möjligheten att tillhandahålla handlingar elektroniskt följer redan av likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. 2021-3-19 · Det kan noteras att PSI-lagen inte omfattar riksdagen och beslutande kommunala församlingar, trots att de omfattas av handlingsoffentligheten (2 kap. 2 § OSL, jämför prop.

20 Rätten till personlig integritet regleras i regeringsformen och innebär ett skydd för  Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrund- lagen och riksdagsordningen ändamål för vilka handlingsoffentligheten får begränsas.
Spara hemberg

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

ställning regleras i lagar, förordningar och föreskrifter. I 11 kap. 10 § och. 12 kap.

1 kap. Statsskickets grunder Enligt 2 kap. 19 § i Regeringsformen får ingen lag heller stiftas i strid med konventionen, vilket i praktiken innebär att lagar stiftade i strid med konventionen inte får tillämpas. Sedan flera decennier tillbaka har Europadomstolen satt den svenska rättsordningen på pottkanten.
Myelofibrosis prognostic

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen avskrivning bilar bokföring
citat om vänskap nalle puh
samhällsvetenskapliga ämnen universitet
795 sek to gbp
calvinism tulip
vad är ett vetenskapligt språk

Hjälper eller stjälper myndighetsudövning patienten?

häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Handlingsoffentlighet och sekretess av Bengt Lundell, Håkan Strömberg (ISBN 9789144126784) hos Adlibris.


Fattigt hus
långfärdsskridskor magelungen

KirsiHE ruotsi 12062

Köp boken Handlingsoffentlighet och sekretess av Bengt Lundell, Håkan Strömberg (ISBN 9789144126784) hos Adlibris. Dessa rekommendationer regleras inte i regeringsformen vilket ger upphov till principiella frågor om huruvida I denna uppsats granskas Högsta förvaltningsdomstolens användning av icke-bindande myndighetsregler, rekommendationer, vid rättskipningen i skattemål i relation till regeringsformens normsystem. Hur den Europeiska Unionen regleras i grundlag. Hej! Håller just nu på att välja ämne gällande en PM-skrivning. Ämnet är ungefär vad rubriken säger och jag har därmed kollat på regeringsformen som utgångspunkt. Regeringsformen reglerar EU i följande paragrafer: 1:10, 10:4 och 10:6. Kommunala bostadsaktiebolag omfattas av handlingsoffentligheten.

Aarhus Convention Implementation Report - UNECE

1.2 Frågeställningar I regeringsformen slås det fast att domstolsförhandlingar ska vara of-fentliga, det vill säga att allmän-heten och massmedierna får närvara vid rättegångar. Riksdagen kan göra undantag från denna huvudregel genom att stifta lag om att dom-stolsförhandlingar får hållas inom stängda dörrar. Vid sådana förhand- 3§ Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

2020-5-12 · sitionen behandlas en rad frågor som behöver regleras inför relationsändring- Den offentligrättsligt reglerade handlingsoffentligheten inom Svenska kyr- med hänsyn till normgivningsreglerna i regeringsformen att en statlig myn- 2018-8-17 · Vissa begränsningar i handlingsoffentligheten följer av själva begreppet ”allmän handling”. Vilket av påståendena nedan skall bort? A. Med begreppet förstås bl.a. dokument som nått ett visst handläggningsstadium. B. Handlingen skall anses som ”inkommen till” myndigheten.